Rơ le bảo vệ nhiệt Tense KON-TER-100 (Dòng định mức 100A)

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

YÊU CẦU TƯ VẤN
  • Dòng định mức: 100A
  • Cách lắp đặt: Din rail

Thương hiệu: TENSE

Rơ le bảo vệ nhiệt Tense KON-TER-100 (Dòng định mức 100A)

Thương hiệu

Đánh giá Rơ le bảo vệ nhiệt Tense KON-TER-100 (Dòng định mức 100A)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Rơ le bảo vệ nhiệt Tense KON-TER-100 (Dòng định mức 100A)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Dòng định mức: 100A
  • Cách lắp đặt: Din rail

Thương hiệu: TENSE

Rơ le bảo vệ nhiệt Tense KON-TER-100 (Dòng định mức 100A)

Đánh giá Rơ le bảo vệ nhiệt Tense KON-TER-100 (Dòng định mức 100A)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Rơ le bảo vệ nhiệt Tense KON-TER-100 (Dòng định mức 100A)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào