Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 14933-08-5
  • Hill Công thức: C₁₇H₃₇NO₃S
  • Trọng lượng phân tử : 335,55 g/mol
  • EC-No.: 239-002-3

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất ZWITTERGENT® 3-12 Detergent (C₁₇H₃₇NO₃S, chai thủy tinh 1kg) Merck 693015-1KG US1693015-1KG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất ZWITTERGENT® 3-12 Detergent (C₁₇H₃₇NO₃S, chai thủy tinh 1kg) Merck 693015-1KG US1693015-1KG”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 14933-08-5
  • Hill Công thức: C₁₇H₃₇NO₃S
  • Trọng lượng phân tử : 335,55 g/mol
  • EC-No.: 239-002-3

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất ZWITTERGENT® 3-12 Detergent (C₁₇H₃₇NO₃S, chai thủy tinh 1kg) Merck 693015-1KG US1693015-1KG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất ZWITTERGENT® 3-12 Detergent (C₁₇H₃₇NO₃S, chai thủy tinh 1kg) Merck 693015-1KG US1693015-1KG”