Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 68-19-9
  • Số EC: 200-680-0
  • Công thức Hill: C₆₃H₈₈Co N₁₄O₁₄P
  • Khối lượng mol: 1355,37 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Vitamin B₁₂ for biochemistry (C₆₃H₈₈Co N₁₄O₁₄P, Chai thủy tinh 100 mg) Merck 1245920100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Vitamin B₁₂ for biochemistry (C₆₃H₈₈Co N₁₄O₁₄P, Chai thủy tinh 100 mg) Merck 1245920100”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 68-19-9
  • Số EC: 200-680-0
  • Công thức Hill: C₆₃H₈₈Co N₁₄O₁₄P
  • Khối lượng mol: 1355,37 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Vitamin B₁₂ for biochemistry (C₆₃H₈₈Co N₁₄O₁₄P, Chai thủy tinh 100 mg) Merck 1245920100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Vitamin B₁₂ for biochemistry (C₆₃H₈₈Co N₁₄O₁₄P, Chai thủy tinh 100 mg) Merck 1245920100”