Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 115-86-6
 • Số EC: 204-112-2
 • Công thức Hill: C₁₈H₁₅O₄P
 • Công thức hóa học: (C₆H₅O)₃PO
 • Khối lượng mol: 326,28 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 48 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 50 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Triphenyl phosphate để tổng hợp (C₁₈H₁₅O₄P; Chai nhựa 100 g) Merck 8211970100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Triphenyl phosphate để tổng hợp (C₁₈H₁₅O₄P; Chai nhựa 100 g) Merck 8211970100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 115-86-6
 • Số EC: 204-112-2
 • Công thức Hill: C₁₈H₁₅O₄P
 • Công thức hóa học: (C₆H₅O)₃PO
 • Khối lượng mol: 326,28 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 48 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 50 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Triphenyl phosphate để tổng hợp (C₁₈H₁₅O₄P; Chai nhựa 100 g) Merck 8211970100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Triphenyl phosphate để tổng hợp (C₁₈H₁₅O₄P; Chai nhựa 100 g) Merck 8211970100”