Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Điểm sôi: 30,8 °C (1013 hPa)
 • Mật độ: 0,88 g/cm3 (20 °C)
 • Giới hạn cháy nổ: 2 – 11,6 %(V) (chất khan)
 • Điểm chớp cháy: -45 °C
 • Nhiệt độ bốc cháy: 250 °C
 • Điểm nóng chảy: -2 °C
 • Giá trị pH: 13 (H₂O, 20 °C)
 • Áp suất hơi: 600 hPa (20 °C)
 • Xét nghiệm (đo axit): 38,0 – 41,0 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Trimethylamine (40% solution in water) để tổng hợp (Chai thủy tinh 1l) Merck 8211771000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Trimethylamine (40% solution in water) để tổng hợp (Chai thủy tinh 1l) Merck 8211771000”

Thông số kỹ thuật
 • Điểm sôi: 30,8 °C (1013 hPa)
 • Mật độ: 0,88 g/cm3 (20 °C)
 • Giới hạn cháy nổ: 2 – 11,6 %(V) (chất khan)
 • Điểm chớp cháy: -45 °C
 • Nhiệt độ bốc cháy: 250 °C
 • Điểm nóng chảy: -2 °C
 • Giá trị pH: 13 (H₂O, 20 °C)
 • Áp suất hơi: 600 hPa (20 °C)
 • Xét nghiệm (đo axit): 38,0 – 41,0 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Trimethylamine (40% solution in water) để tổng hợp (Chai thủy tinh 1l) Merck 8211771000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Trimethylamine (40% solution in water) để tổng hợp (Chai thủy tinh 1l) Merck 8211771000”