Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 554-68-7
 • Số EC: 209-067-2
 • Hill Công thức: C₆H₁₆ClN
 • Công thức hóa học: (C₂H₅)₃N * HCl
 • Khối lượng mol: 137,65 g/mol
 • Khảo nghiệm (argentometric): ≥ 99,0 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Triethylammonium chloride để tổng hợp (C₆H₁₆ClN; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8211350005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Triethylammonium chloride để tổng hợp (C₆H₁₆ClN; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8211350005”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 554-68-7
 • Số EC: 209-067-2
 • Hill Công thức: C₆H₁₆ClN
 • Công thức hóa học: (C₂H₅)₃N * HCl
 • Khối lượng mol: 137,65 g/mol
 • Khảo nghiệm (argentometric): ≥ 99,0 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Triethylammonium chloride để tổng hợp (C₆H₁₆ClN; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8211350005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Triethylammonium chloride để tổng hợp (C₆H₁₆ClN; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8211350005”