Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 6132-04-3
 • Số EC: 200-675-3
 • Hill Công thức: C₆H₅Na₃O₇ * 2 H₂O
 • Khối lượng mol: 294,10 g/mol
 • Xét nghiệm (chuẩn độ axit perchloric): 99,0 – 101,0 %
 • Xét nghiệm (Chuẩn độ axit perchloric, canxi trên chất khan): 99,0 – 101,0 %
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất tri-Sodium citrate dihydrate (C₆H₅Na₃O₇ * 2 H₂O, Thùng carton 25kg) Merck 1064489025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất tri-Sodium citrate dihydrate (C₆H₅Na₃O₇ * 2 H₂O, Thùng carton 25kg) Merck 1064489025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 6132-04-3
 • Số EC: 200-675-3
 • Hill Công thức: C₆H₅Na₃O₇ * 2 H₂O
 • Khối lượng mol: 294,10 g/mol
 • Xét nghiệm (chuẩn độ axit perchloric): 99,0 – 101,0 %
 • Xét nghiệm (Chuẩn độ axit perchloric, canxi trên chất khan): 99,0 – 101,0 %
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất tri-Sodium citrate dihydrate (C₆H₅Na₃O₇ * 2 H₂O, Thùng carton 25kg) Merck 1064489025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất tri-Sodium citrate dihydrate (C₆H₅Na₃O₇ * 2 H₂O, Thùng carton 25kg) Merck 1064489025”