Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 6381-92-6
  • Số EC: 205-358-3
  • Hill Công thức: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈* 2 H₂O
  • Khối lượng mol: 372,24 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Titriplex® III để phân tích (C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈* 2 H₂O, chai nhựa 250g) Merck 1084180250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Titriplex® III để phân tích (C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈* 2 H₂O, chai nhựa 250g) Merck 1084180250”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 6381-92-6
  • Số EC: 205-358-3
  • Hill Công thức: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈* 2 H₂O
  • Khối lượng mol: 372,24 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Titriplex® III để phân tích (C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈* 2 H₂O, chai nhựa 250g) Merck 1084180250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Titriplex® III để phân tích (C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈* 2 H₂O, chai nhựa 250g) Merck 1084180250”