Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 67-03-8
  • Hill Công thức: C₁₂H₁₇ClN₄OS · HCl
  • Trọng lượng phân tử : 300,81

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Thiamine, Hydrochloride (C₁₂H₁₇ClN₄OS · HCl, Chai thủy tinh 100gm) Merck 5871-100GM US15871-100GM

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Thiamine, Hydrochloride (C₁₂H₁₇ClN₄OS · HCl, Chai thủy tinh 100gm) Merck 5871-100GM US15871-100GM”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 67-03-8
  • Hill Công thức: C₁₂H₁₇ClN₄OS · HCl
  • Trọng lượng phân tử : 300,81

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Thiamine, Hydrochloride (C₁₂H₁₇ClN₄OS · HCl, Chai thủy tinh 100gm) Merck 5871-100GM US15871-100GM

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Thiamine, Hydrochloride (C₁₂H₁₇ClN₄OS · HCl, Chai thủy tinh 100gm) Merck 5871-100GM US15871-100GM”