Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 632-79-1
 • Số EC: 211-185-4
 • Công thức Hill: C₈Br₄O₃
 • Khối lượng mol: 463,7 g/mol
 • Xét nghiệm (ví dụ Br): ≥ 98,0 %
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 270 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 280 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Tetrabromophthalic anhydride để tổng hợp (C₈Br₄O₃; Chai nhựa 250 g) Merck 8080960250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Tetrabromophthalic anhydride để tổng hợp (C₈Br₄O₃; Chai nhựa 250 g) Merck 8080960250”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 632-79-1
 • Số EC: 211-185-4
 • Công thức Hill: C₈Br₄O₃
 • Khối lượng mol: 463,7 g/mol
 • Xét nghiệm (ví dụ Br): ≥ 98,0 %
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 270 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 280 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Tetrabromophthalic anhydride để tổng hợp (C₈Br₄O₃; Chai nhựa 250 g) Merck 8080960250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Tetrabromophthalic anhydride để tổng hợp (C₈Br₄O₃; Chai nhựa 250 g) Merck 8080960250”