Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • CAS #:10025-70-4
 • Số EC: 233-971-6
 • Công thức Hill: Cl₂Sr * 6 H₂O
 • Khối lượng mol: 266,62 g/mol
 • Xét nghiệm (phức hợp): 99,0 – 103,0 %
 • Chất không tan: ≤ 0,005 %
 • Giá trị pH (5 %; nước; 25 °C): 5,0 – 7,0
 • Nitrat (NO₃): ≤ 0,002 %
 • Sunfat (SO₄): ≤ 0,001 %
 • Kim loại nặng (ACS): ≤ 0,0005 %
 • Ba (Bari): ≤ 0,002 %
 • Ca (Canxi): ≤ 0,05 %
 • Cu (Đồng): ≤ 0,0002 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,0005 %
 • K (Kali): ≤ 0,005 %
 • Mg (Magiê): ≤ 0,0002 %
 • Na (Natri): ≤ 0,01 %
 • Pb (Chì): ≤ 0,0002 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Strontium chloride hexahydrate (Cl₂Sr * 6 H₂O, chai nhựa 250g) Merck 1078650250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Strontium chloride hexahydrate (Cl₂Sr * 6 H₂O, chai nhựa 250g) Merck 1078650250”

Thông số kỹ thuật
 • CAS #:10025-70-4
 • Số EC: 233-971-6
 • Công thức Hill: Cl₂Sr * 6 H₂O
 • Khối lượng mol: 266,62 g/mol
 • Xét nghiệm (phức hợp): 99,0 – 103,0 %
 • Chất không tan: ≤ 0,005 %
 • Giá trị pH (5 %; nước; 25 °C): 5,0 – 7,0
 • Nitrat (NO₃): ≤ 0,002 %
 • Sunfat (SO₄): ≤ 0,001 %
 • Kim loại nặng (ACS): ≤ 0,0005 %
 • Ba (Bari): ≤ 0,002 %
 • Ca (Canxi): ≤ 0,05 %
 • Cu (Đồng): ≤ 0,0002 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,0005 %
 • K (Kali): ≤ 0,005 %
 • Mg (Magiê): ≤ 0,0002 %
 • Na (Natri): ≤ 0,01 %
 • Pb (Chì): ≤ 0,0002 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Strontium chloride hexahydrate (Cl₂Sr * 6 H₂O, chai nhựa 250g) Merck 1078650250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Strontium chloride hexahydrate (Cl₂Sr * 6 H₂O, chai nhựa 250g) Merck 1078650250”