Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 112-92-5
 • Số EC: 204-017-6
 • Công thức Hill: C₁₈H₃₈O
 • Khối lượng mol: 270,49 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 96,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 56 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 59 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Stearyl alcohol để tổng hợp (C₁₈H₃₈O; Chai nhựa 100 g) Merck 8076800100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Stearyl alcohol để tổng hợp (C₁₈H₃₈O; Chai nhựa 100 g) Merck 8076800100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 112-92-5
 • Số EC: 204-017-6
 • Công thức Hill: C₁₈H₃₈O
 • Khối lượng mol: 270,49 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 96,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 56 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 59 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Stearyl alcohol để tổng hợp (C₁₈H₃₈O; Chai nhựa 100 g) Merck 8076800100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Stearyl alcohol để tổng hợp (C₁₈H₃₈O; Chai nhựa 100 g) Merck 8076800100”