Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 10213-10-2
 • Số EC: 236-743-4
 • Công thức Hill: Na₂O₄W * 2 H₂O
 • Khối lượng mol: 329,86 g/mol
 • Xét nghiệm (nhiệt trọng lượng): ≥ 99 %
 • Nhận dạng (nhiễu xạ tia X): vượt qua bài kiểm tra
 • Kiềm tự do (như NaOH): ≤ 0,10 %
 • Clorua (Cl): ≤ 0,003 %
 • Sunfat (SO₄): ≤ 0,01 %
 • Nito tổng số (N): ≤ 0,001 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,0005 %
 • Mo (Molypden): ≤ 0,005 %
 • Pb (Chì): ≤ 0,001 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Sodium tungstate dihydrate (Na₂O₄W * 2 H₂O, thùng carton 25kg) Merck 1066739025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Sodium tungstate dihydrate (Na₂O₄W * 2 H₂O, thùng carton 25kg) Merck 1066739025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 10213-10-2
 • Số EC: 236-743-4
 • Công thức Hill: Na₂O₄W * 2 H₂O
 • Khối lượng mol: 329,86 g/mol
 • Xét nghiệm (nhiệt trọng lượng): ≥ 99 %
 • Nhận dạng (nhiễu xạ tia X): vượt qua bài kiểm tra
 • Kiềm tự do (như NaOH): ≤ 0,10 %
 • Clorua (Cl): ≤ 0,003 %
 • Sunfat (SO₄): ≤ 0,01 %
 • Nito tổng số (N): ≤ 0,001 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,0005 %
 • Mo (Molypden): ≤ 0,005 %
 • Pb (Chì): ≤ 0,001 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Sodium tungstate dihydrate (Na₂O₄W * 2 H₂O, thùng carton 25kg) Merck 1066739025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Sodium tungstate dihydrate (Na₂O₄W * 2 H₂O, thùng carton 25kg) Merck 1066739025”