Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • c(Na₂S₂O₃ 5 H₂O) = 0,1 mol/l (0,1 N)
 • Lớp: Reag. Ph Eur,Reag. USP
 • Mật độ: 1,011 g/cm3 (20 °C)
 • Giá trị pH: 9 – 10 (H₂O, 20 °C)
 • Dạng: lỏng
 • Nồng độ lượng chất: 0,0995 – 0,1005
 • Độ không đảm bảo đo: +/- 0,0003
 • Truy xuất nguồn gốc: NIST SRM

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Sodium thiosulfate solution (Na₂S₂O₃ 5 H₂O; Chai nhựa 1 l) Merck 1091471000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Sodium thiosulfate solution (Na₂S₂O₃ 5 H₂O; Chai nhựa 1 l) Merck 1091471000”

Thông số kỹ thuật
 • c(Na₂S₂O₃ 5 H₂O) = 0,1 mol/l (0,1 N)
 • Lớp: Reag. Ph Eur,Reag. USP
 • Mật độ: 1,011 g/cm3 (20 °C)
 • Giá trị pH: 9 – 10 (H₂O, 20 °C)
 • Dạng: lỏng
 • Nồng độ lượng chất: 0,0995 – 0,1005
 • Độ không đảm bảo đo: +/- 0,0003
 • Truy xuất nguồn gốc: NIST SRM

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Sodium thiosulfate solution (Na₂S₂O₃ 5 H₂O; Chai nhựa 1 l) Merck 1091471000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Sodium thiosulfate solution (Na₂S₂O₃ 5 H₂O; Chai nhựa 1 l) Merck 1091471000”