Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 6106-24-7
  • Số EC: 212-773-3
  • Công thức Hill: C₄H₄Na₂O₆ * 2H₂O
  • Khối lượng mol: 230,08 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Sodium tartrate dihydrate (C₄H₄Na₂O₆ * 2H₂O, chai nhựa 100g) Merck 1066640103

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Sodium tartrate dihydrate (C₄H₄Na₂O₆ * 2H₂O, chai nhựa 100g) Merck 1066640103”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 6106-24-7
  • Số EC: 212-773-3
  • Công thức Hill: C₄H₄Na₂O₆ * 2H₂O
  • Khối lượng mol: 230,08 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Sodium tartrate dihydrate (C₄H₄Na₂O₆ * 2H₂O, chai nhựa 100g) Merck 1066640103

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Sodium tartrate dihydrate (C₄H₄Na₂O₆ * 2H₂O, chai nhựa 100g) Merck 1066640103”