Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 247580-43-4
  • Công thức Hill: Chọn₂ .
  • Trọng lượng phân tử: 378,38 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất SB 328437 (C₂₁H₁₈N₂O₅) Merck 559406 US1559406-1MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất SB 328437 (C₂₁H₁₈N₂O₅) Merck 559406 US1559406-1MG”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 247580-43-4
  • Công thức Hill: Chọn₂ .
  • Trọng lượng phân tử: 378,38 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất SB 328437 (C₂₁H₁₈N₂O₅) Merck 559406 US1559406-1MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất SB 328437 (C₂₁H₁₈N₂O₅) Merck 559406 US1559406-1MG”