Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 186692-46-6
  • Công thức Hill: C₁₉H₂₆N₆O

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Roscovitine (C₁₉H₂₆N₆O, ống nhựa 1 mg) Merck 557360-1MG US1557360-1MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Roscovitine (C₁₉H₂₆N₆O, ống nhựa 1 mg) Merck 557360-1MG US1557360-1MG”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 186692-46-6
  • Công thức Hill: C₁₉H₂₆N₆O

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Roscovitine (C₁₉H₂₆N₆O, ống nhựa 1 mg) Merck 557360-1MG US1557360-1MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Roscovitine (C₁₉H₂₆N₆O, ống nhựa 1 mg) Merck 557360-1MG US1557360-1MG”