Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 107-10-8
 • Số EC: 203-462-3
 • Công thức Hill: C₃H₉N
 • Công thức hóa học: CH₃CH₂CH₂NH₂
 • Khối lượng mol: 59,11 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,716 – 0,717
 • Nước (K. F.): ≤ 0,20 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Propylamine để tổng hợp (C₃H₉N; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8074770100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Propylamine để tổng hợp (C₃H₉N; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8074770100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 107-10-8
 • Số EC: 203-462-3
 • Công thức Hill: C₃H₉N
 • Công thức hóa học: CH₃CH₂CH₂NH₂
 • Khối lượng mol: 59,11 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,716 – 0,717
 • Nước (K. F.): ≤ 0,20 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Propylamine để tổng hợp (C₃H₉N; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8074770100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Propylamine để tổng hợp (C₃H₉N; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8074770100”