Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 12208-13-8
 • Số EC: 235-387-7
 • Công thức đồi: H₆KO₆Sb
 • Khối lượng mol: 262,9 g/mol
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • Xét nghiệm (đo iốt, tính toán trên chất nung): ≥ 99,0 %
 • Kiềm tự do (như KOH): ≤ 0,1 %
 • Na (Natri): ≤ 0,2 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Potassium hexahydroxoantimonate(v) cryst (H₆KO₆Sb, Plastic bottle 100 g) Merck 1051100100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Potassium hexahydroxoantimonate(v) cryst (H₆KO₆Sb, Plastic bottle 100 g) Merck 1051100100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 12208-13-8
 • Số EC: 235-387-7
 • Công thức đồi: H₆KO₆Sb
 • Khối lượng mol: 262,9 g/mol
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • Xét nghiệm (đo iốt, tính toán trên chất nung): ≥ 99,0 %
 • Kiềm tự do (như KOH): ≤ 0,1 %
 • Na (Natri): ≤ 0,2 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Potassium hexahydroxoantimonate(v) cryst (H₆KO₆Sb, Plastic bottle 100 g) Merck 1051100100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Potassium hexahydroxoantimonate(v) cryst (H₆KO₆Sb, Plastic bottle 100 g) Merck 1051100100”