Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 25322-68-3
 • Số EC: 500-038-2
 • Màu sắc theo hệ màu Munsell: không đậm hơn so với tiêu chuẩn tham chiếu NE12
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 59 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 64 °C
 • Giá trị hydroxyl: 15 – 22
 • Khối lượng phân tử trung bình: 5000 – 7500
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Polyethylene glycol 6000 để tổng hợp (Chai nhựa 1 kg) Merck 8074911000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Polyethylene glycol 6000 để tổng hợp (Chai nhựa 1 kg) Merck 8074911000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 25322-68-3
 • Số EC: 500-038-2
 • Màu sắc theo hệ màu Munsell: không đậm hơn so với tiêu chuẩn tham chiếu NE12
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 59 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 64 °C
 • Giá trị hydroxyl: 15 – 22
 • Khối lượng phân tử trung bình: 5000 – 7500
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Polyethylene glycol 6000 để tổng hợp (Chai nhựa 1 kg) Merck 8074911000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Polyethylene glycol 6000 để tổng hợp (Chai nhựa 1 kg) Merck 8074911000”