Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 88-95-9
 • Số EC: 201-869-0
 • Hill Công thức: C₈H₄Cl₂O₂
 • Công thức hóa học: C₆H₄-1,2-(COCl)₂
 • Khối lượng mol: 203,02 g/mol
 • Khảo nghiệm (argentometric): ≥ 95,0 %
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1.402 – 1.408
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Phthaloyl dichloride để tổng hợp (C₈H₄Cl₂O₂; Chai thủy tinh 50 ml) Merck 8210290050

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Phthaloyl dichloride để tổng hợp (C₈H₄Cl₂O₂; Chai thủy tinh 50 ml) Merck 8210290050”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 88-95-9
 • Số EC: 201-869-0
 • Hill Công thức: C₈H₄Cl₂O₂
 • Công thức hóa học: C₆H₄-1,2-(COCl)₂
 • Khối lượng mol: 203,02 g/mol
 • Khảo nghiệm (argentometric): ≥ 95,0 %
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1.402 – 1.408
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Phthaloyl dichloride để tổng hợp (C₈H₄Cl₂O₂; Chai thủy tinh 50 ml) Merck 8210290050

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Phthaloyl dichloride để tổng hợp (C₈H₄Cl₂O₂; Chai thủy tinh 50 ml) Merck 8210290050”