Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 92-82-0
 • Số EC: 202-193-9
 • Công thức Hill: C₁₂H₈N₂
 • Khối lượng mol: 180,21 g/mol
 • Xét nghiệm (HClO₄): ≥ 99,0 %
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 173 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 175 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Phenazine để tổng hợp (C₁₂H₈N₂; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8209730005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Phenazine để tổng hợp (C₁₂H₈N₂; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8209730005”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 92-82-0
 • Số EC: 202-193-9
 • Công thức Hill: C₁₂H₈N₂
 • Khối lượng mol: 180,21 g/mol
 • Xét nghiệm (HClO₄): ≥ 99,0 %
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 173 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 175 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Phenazine để tổng hợp (C₁₂H₈N₂; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8209730005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Phenazine để tổng hợp (C₁₂H₈N₂; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8209730005”