Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 104-94-9
 • Số chỉ số EC: 612-112-00-2
 • Số EC: 203-254-2
 • Hill Công thức: C₇H₉N O
 • Công thức hóa học: 4-(CH₃O)C₆H₄NH₂
 • Khối lượng mol: 123,16 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 55 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 59 °C

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất p-Anisidine để tổng hợp (C₇H₉N O, Chai thủy tinh 100 g) Merck 8004580100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất p-Anisidine để tổng hợp (C₇H₉N O, Chai thủy tinh 100 g) Merck 8004580100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 104-94-9
 • Số chỉ số EC: 612-112-00-2
 • Số EC: 203-254-2
 • Hill Công thức: C₇H₉N O
 • Công thức hóa học: 4-(CH₃O)C₆H₄NH₂
 • Khối lượng mol: 123,16 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 55 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 59 °C

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất p-Anisidine để tổng hợp (C₇H₉N O, Chai thủy tinh 100 g) Merck 8004580100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất p-Anisidine để tổng hợp (C₇H₉N O, Chai thủy tinh 100 g) Merck 8004580100”