Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 629-62-9
 • Số EC: 211-098-1
 • Công thức Hill: C₁₅H₃₂
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₁₃CH₃
 • Khối lượng mol: 212,42 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,768 – 0,769
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất n-Pentadecane để tổng hợp (C₁₅H₃₂; Chai thủy tinh 50ml) Merck 8209530050

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất n-Pentadecane để tổng hợp (C₁₅H₃₂; Chai thủy tinh 50ml) Merck 8209530050”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 629-62-9
 • Số EC: 211-098-1
 • Công thức Hill: C₁₅H₃₂
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₁₃CH₃
 • Khối lượng mol: 212,42 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,768 – 0,769
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất n-Pentadecane để tổng hợp (C₁₅H₃₂; Chai thủy tinh 50ml) Merck 8209530050

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất n-Pentadecane để tổng hợp (C₁₅H₃₂; Chai thủy tinh 50ml) Merck 8209530050”