Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 55266-18-7
  • ATP cạnh tranh: N
  • Hình thức: Chất rắn màu nâu
  • Công thức Hill: C₄₈H₂₈ClMnN₄O₈

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất MnTBAP (C₄₈H₂₈ClMnN₄O₈, ống nhựa 25 mg) Merck 475870-25MG US1475870-25MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất MnTBAP (C₄₈H₂₈ClMnN₄O₈, ống nhựa 25 mg) Merck 475870-25MG US1475870-25MG”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 55266-18-7
  • ATP cạnh tranh: N
  • Hình thức: Chất rắn màu nâu
  • Công thức Hill: C₄₈H₂₈ClMnN₄O₈

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất MnTBAP (C₄₈H₂₈ClMnN₄O₈, ống nhựa 25 mg) Merck 475870-25MG US1475870-25MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất MnTBAP (C₄₈H₂₈ClMnN₄O₈, ống nhựa 25 mg) Merck 475870-25MG US1475870-25MG”