Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 115104-28-4
  • ATP cạnh tranh: N
  • Hình thức: Chất rắn màu trắng
  • Hill Công thức: C₂₆H₂₆ClN₂O₃S₂ • Na

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất MK571, Sodium Salt (C₂₆H₂₆ClN₂O₃S₂ • Na, ống nhựa 5 mg) Merck 475874-5MG US1475874-5MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất MK571, Sodium Salt (C₂₆H₂₆ClN₂O₃S₂ • Na, ống nhựa 5 mg) Merck 475874-5MG US1475874-5MG”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 115104-28-4
  • ATP cạnh tranh: N
  • Hình thức: Chất rắn màu trắng
  • Hill Công thức: C₂₆H₂₆ClN₂O₃S₂ • Na

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất MK571, Sodium Salt (C₂₆H₂₆ClN₂O₃S₂ • Na, ống nhựa 5 mg) Merck 475874-5MG US1475874-5MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất MK571, Sodium Salt (C₂₆H₂₆ClN₂O₃S₂ • Na, ống nhựa 5 mg) Merck 475874-5MG US1475874-5MG”