Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 106-70-7
 • Số EC: 203-425-1
 • Công thức Hill: C₇H₁₄O₂
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₄COOCH₃
 • Khối lượng mol: 130,19 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,884 – 0,885
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Methyl hexanoate để tổng hợp (C₇H₁₄O₂; Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8206380250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Methyl hexanoate để tổng hợp (C₇H₁₄O₂; Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8206380250”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 106-70-7
 • Số EC: 203-425-1
 • Công thức Hill: C₇H₁₄O₂
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₄COOCH₃
 • Khối lượng mol: 130,19 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,884 – 0,885
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Methyl hexanoate để tổng hợp (C₇H₁₄O₂; Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8206380250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Methyl hexanoate để tổng hợp (C₇H₁₄O₂; Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8206380250”