Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 587-98-4
  • Số EC: 209-608-2
  • Công thức Hill: C₁₈H₁₆N₃NaO₃S
  • Khối lượng mol: 375,38 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Metanil yellow Reag. Ph Eur (C₁₈H₁₆N₃NaO₃S, Chai thủy tinh 10g) Merck 1592670010

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Metanil yellow Reag. Ph Eur (C₁₈H₁₆N₃NaO₃S, Chai thủy tinh 10g) Merck 1592670010”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 587-98-4
  • Số EC: 209-608-2
  • Công thức Hill: C₁₈H₁₆N₃NaO₃S
  • Khối lượng mol: 375,38 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Metanil yellow Reag. Ph Eur (C₁₈H₁₆N₃NaO₃S, Chai thủy tinh 10g) Merck 1592670010

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Metanil yellow Reag. Ph Eur (C₁₈H₁₆N₃NaO₃S, Chai thủy tinh 10g) Merck 1592670010”