Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Ngoại hình (độ trong): rõ ràng
 • Bề ngoài (màu): vàng Giá trị pH (25 °C): 6,7 – 7,1
 • Tăng trưởng (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): +
 • Tăng trưởng (Streptococcus pyogenes ATCC 12344): +
 • Tăng trưởng (Enterococcus faecalis ATCC 11700): +
 • Tăng trưởng (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
 • Tăng trưởng (Citrobacter freundii ATCC 8090): +
 • Tăng trưởng (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): +

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Membrane-filter rinse fluid (usp) for mi (Chai nhựa 500 g) Merck 1052860500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Membrane-filter rinse fluid (usp) for mi (Chai nhựa 500 g) Merck 1052860500”

Thông số kỹ thuật
 • Ngoại hình (độ trong): rõ ràng
 • Bề ngoài (màu): vàng Giá trị pH (25 °C): 6,7 – 7,1
 • Tăng trưởng (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): +
 • Tăng trưởng (Streptococcus pyogenes ATCC 12344): +
 • Tăng trưởng (Enterococcus faecalis ATCC 11700): +
 • Tăng trưởng (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
 • Tăng trưởng (Citrobacter freundii ATCC 8090): +
 • Tăng trưởng (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): +

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Membrane-filter rinse fluid (usp) for mi (Chai nhựa 500 g) Merck 1052860500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Membrane-filter rinse fluid (usp) for mi (Chai nhựa 500 g) Merck 1052860500”