Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 7790-69-4
  • Số EC: 232-218-9
  • Công thức Hill: LiNO₃
  • Khối lượng mol: 68,94 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Lithium nitrate 98+ (LiNO₃, Chai nhựa 250 g) Merck 1122300250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Lithium nitrate 98+ (LiNO₃, Chai nhựa 250 g) Merck 1122300250”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 7790-69-4
  • Số EC: 232-218-9
  • Công thức Hill: LiNO₃
  • Khối lượng mol: 68,94 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Lithium nitrate 98+ (LiNO₃, Chai nhựa 250 g) Merck 1122300250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Lithium nitrate 98+ (LiNO₃, Chai nhựa 250 g) Merck 1122300250”