Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Đĩa lý thuyết (N/m) (Toluene): ≥ 60000
 • Hệ số dung tích (Toluen): ≥ 0,7
 • kiểm tra độ ổn định (hiệu suất) vượt qua bài kiểm tra
 • hệ số phân tách (PTH-Lysine/PHB-Propyl-Ester, kiểm tra độ chọn lọc): 1,20 – 1,55
 • hệ số phân tách (Naphthalene/Digitoxigenin, thử nghiệm chọn lọc) 3,5 – 4,7
 • hệ số phân tách (PTH-Lysine/Digitoxigenin, kiểm tra độ chọn lọc): 1,70 – 2,25
 • Kích thước hạt (d10): 4,8 – 5,5 µm
 • Kích thước hạt (d50): 6,5 – 7,5 µm
 • Kích thước hạt (d90): 9,0 – 10,5 µm

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) (Chai thủy tinh 10g) Merck 1161290010

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) (Chai thủy tinh 10g) Merck 1161290010”

Thông số kỹ thuật
 • Đĩa lý thuyết (N/m) (Toluene): ≥ 60000
 • Hệ số dung tích (Toluen): ≥ 0,7
 • kiểm tra độ ổn định (hiệu suất) vượt qua bài kiểm tra
 • hệ số phân tách (PTH-Lysine/PHB-Propyl-Ester, kiểm tra độ chọn lọc): 1,20 – 1,55
 • hệ số phân tách (Naphthalene/Digitoxigenin, thử nghiệm chọn lọc) 3,5 – 4,7
 • hệ số phân tách (PTH-Lysine/Digitoxigenin, kiểm tra độ chọn lọc): 1,70 – 2,25
 • Kích thước hạt (d10): 4,8 – 5,5 µm
 • Kích thước hạt (d50): 6,5 – 7,5 µm
 • Kích thước hạt (d90): 9,0 – 10,5 µm

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) (Chai thủy tinh 10g) Merck 1161290010

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) (Chai thủy tinh 10g) Merck 1161290010”