Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 78-84-2
 • Số EC: 201-149-6
 • Công thức Hill: CH₈O
 • Công thức hóa học: (CHỈ)₂CHO
 • Khối lượng mol: 72,11 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/4 °C) 0,788 – 0,790
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Isobutyraldehyde để tổng hợp (C₄H₈O, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8015560100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Isobutyraldehyde để tổng hợp (C₄H₈O, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8015560100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 78-84-2
 • Số EC: 201-149-6
 • Công thức Hill: CH₈O
 • Công thức hóa học: (CHỈ)₂CHO
 • Khối lượng mol: 72,11 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/4 °C) 0,788 – 0,790
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Isobutyraldehyde để tổng hợp (C₄H₈O, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8015560100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Isobutyraldehyde để tổng hợp (C₄H₈O, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8015560100”