Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 91-56-5
 • Số EC: 202-077-8
 • Công thức Hill: C₈H₅NO₂
 • Khối lượng mol: 147,13 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 199 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 204 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Isatin để tổng hợp (C₈H₅NO₂; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8207090005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Isatin để tổng hợp (C₈H₅NO₂; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8207090005”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 91-56-5
 • Số EC: 202-077-8
 • Công thức Hill: C₈H₅NO₂
 • Khối lượng mol: 147,13 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 199 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 204 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Isatin để tổng hợp (C₈H₅NO₂; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8207090005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Isatin để tổng hợp (C₈H₅NO₂; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8207090005”