Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Công thức Hill: C₂₃H₂₆F₂N₂O₄

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất InSolution™ γ-Secretase Inhibitor IX (C₂₃H₂₆F₂N₂O₄, ống nhựa 10 mg) Merck 565784-10MG US1565784-10MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất InSolution™ γ-Secretase Inhibitor IX (C₂₃H₂₆F₂N₂O₄, ống nhựa 10 mg) Merck 565784-10MG US1565784-10MG”

Thông số kỹ thuật
  • Công thức Hill: C₂₃H₂₆F₂N₂O₄

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất InSolution™ γ-Secretase Inhibitor IX (C₂₃H₂₆F₂N₂O₄, ống nhựa 10 mg) Merck 565784-10MG US1565784-10MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất InSolution™ γ-Secretase Inhibitor IX (C₂₃H₂₆F₂N₂O₄, ống nhựa 10 mg) Merck 565784-10MG US1565784-10MG”