Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • CAS number: 35737-15-6
 • EC number: 252-706-5
 • Hill Formula: Choose₂ .
 • Molar Mass: 426.48 g/mol
 • Color (visual): white to slight yellow to beige
 • Appearance of substance (visual): powder
 • Identity (IR): passes test
 • Enantiomeric purity: 99.0 % (a/a)
 • Purity (TLC(011C)): 98%
 • Purity (TLC(0811)): 98%
 • Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
 • Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
 • Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
 • Water (K. F.): 1.0 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Fmoc-Trp-OH (C₂₆H₂₂N₂O₄; Chai nhựa 25 g) Merck 8522070025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Fmoc-Trp-OH (C₂₆H₂₂N₂O₄; Chai nhựa 25 g) Merck 8522070025”

Thông số kỹ thuật
 • CAS number: 35737-15-6
 • EC number: 252-706-5
 • Hill Formula: Choose₂ .
 • Molar Mass: 426.48 g/mol
 • Color (visual): white to slight yellow to beige
 • Appearance of substance (visual): powder
 • Identity (IR): passes test
 • Enantiomeric purity: 99.0 % (a/a)
 • Purity (TLC(011C)): 98%
 • Purity (TLC(0811)): 98%
 • Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
 • Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
 • Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
 • Water (K. F.): 1.0 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Fmoc-Trp-OH (C₂₆H₂₂N₂O₄; Chai nhựa 25 g) Merck 8522070025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Fmoc-Trp-OH (C₂₆H₂₂N₂O₄; Chai nhựa 25 g) Merck 8522070025”