Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 71989-18-9
 • Số EC: 276-253-8
 • Công thức Hill: C₂₄H₂₇NO₆
 • Khối lượng mol: 425,48 g/mol
 • Màu (trực quan) trắng đến trắng nhạt
 • Sự xuất hiện của bột chất (trực quan)
 • Chỉ số màu (0,5 M trong DMF) ≤ 150 Hazen
 • Nhận dạng (IR) vượt qua bài kiểm tra
 • Độ tinh khiết đồng phân quang học ≥ 99,8 % (a/a)
 • Độ tinh khiết (HPLC) ≥ 99,0 % (a/a)
 • Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC) ≤ 0,1 % (a/a)
 • Fmoc-ß-Ala-Glu(OtBu)-OH (HPLC) ≤ 0,1 % (a/a)
 • Fmoc-Glu(OtBu)-Glu(OtBu)-OH (HPLC) ≤ 0,1 % (a/a)
 • Fmoc-Glu-OH (HPLC) ≤ 0,1 % (a/a)
 • Xét nghiệm axit amin tự do (GC) ≤ 0,2 %
 • Độ tinh khiết (TLC(0811)) ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(011A)) ≥ 98 %
 • Độ hòa tan (25 mmole trong 50 ml DMF) hòa tan rõ ràng
 • Xét nghiệm (đo axit) ≥ 95,0 %
 • Nước (K. F.) ≤ 5,0 %
 • Etyl axetat (HS-GC) ≤ 0,5 %
 • Axetat (IC) ≤ 0,02 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Fmoc-Glu(OtBu)-OH (C₂₄H₂₇NO₆, Chai nhựa 25g) Merck 8520090025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Fmoc-Glu(OtBu)-OH (C₂₄H₂₇NO₆, Chai nhựa 25g) Merck 8520090025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 71989-18-9
 • Số EC: 276-253-8
 • Công thức Hill: C₂₄H₂₇NO₆
 • Khối lượng mol: 425,48 g/mol
 • Màu (trực quan) trắng đến trắng nhạt
 • Sự xuất hiện của bột chất (trực quan)
 • Chỉ số màu (0,5 M trong DMF) ≤ 150 Hazen
 • Nhận dạng (IR) vượt qua bài kiểm tra
 • Độ tinh khiết đồng phân quang học ≥ 99,8 % (a/a)
 • Độ tinh khiết (HPLC) ≥ 99,0 % (a/a)
 • Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC) ≤ 0,1 % (a/a)
 • Fmoc-ß-Ala-Glu(OtBu)-OH (HPLC) ≤ 0,1 % (a/a)
 • Fmoc-Glu(OtBu)-Glu(OtBu)-OH (HPLC) ≤ 0,1 % (a/a)
 • Fmoc-Glu-OH (HPLC) ≤ 0,1 % (a/a)
 • Xét nghiệm axit amin tự do (GC) ≤ 0,2 %
 • Độ tinh khiết (TLC(0811)) ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(011A)) ≥ 98 %
 • Độ hòa tan (25 mmole trong 50 ml DMF) hòa tan rõ ràng
 • Xét nghiệm (đo axit) ≥ 95,0 %
 • Nước (K. F.) ≤ 5,0 %
 • Etyl axetat (HS-GC) ≤ 0,5 %
 • Axetat (IC) ≤ 0,02 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Fmoc-Glu(OtBu)-OH (C₂₄H₂₇NO₆, Chai nhựa 25g) Merck 8520090025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Fmoc-Glu(OtBu)-OH (C₂₄H₂₇NO₆, Chai nhựa 25g) Merck 8520090025”