Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 100-41-4
 • Số chỉ số EC: 601-023-00-4
 • Số EC: 202-849-4
 • Công thức Hill: C₈H₁₀
 • Công thức hóa học: C₆H₅C₂H₅
 • Khối lượng mol: 106,17 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,866 – 0,867
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Ethylbenzene để tổng hợp (C₈H₁₀, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8013720100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Ethylbenzene để tổng hợp (C₈H₁₀, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8013720100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 100-41-4
 • Số chỉ số EC: 601-023-00-4
 • Số EC: 202-849-4
 • Công thức Hill: C₈H₁₀
 • Công thức hóa học: C₆H₅C₂H₅
 • Khối lượng mol: 106,17 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,866 – 0,867
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Ethylbenzene để tổng hợp (C₈H₁₀, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8013720100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Ethylbenzene để tổng hợp (C₈H₁₀, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8013720100”