Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 62-50-0
 • Số EC: 200-536-7
 • Công thức Hill: C₃H₈O₃S
 • Khối lượng mol: 124,16 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1.205 – 1.207
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Ethyl methanesulfonate để tổng hợp (C₃H₈O₃S; Chai thủy tinh 5 ml) Merck 8207740005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Ethyl methanesulfonate để tổng hợp (C₃H₈O₃S; Chai thủy tinh 5 ml) Merck 8207740005”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 62-50-0
 • Số EC: 200-536-7
 • Công thức Hill: C₃H₈O₃S
 • Khối lượng mol: 124,16 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1.205 – 1.207
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Ethyl methanesulfonate để tổng hợp (C₃H₈O₃S; Chai thủy tinh 5 ml) Merck 8207740005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Ethyl methanesulfonate để tổng hợp (C₃H₈O₃S; Chai thủy tinh 5 ml) Merck 8207740005”