Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 64-17-5
 • Số EC: 200-578-6
 • Hill Công thức: C₂H₆O
 • Khối lượng mol: 46,07 g/mol
 • Độ tinh khiết (GC): ≥ 99,5 %
 • Danh tính (IR): phù hợp
 • Màu sắc: ≤ 10 Hazen
 • Độ hòa tan trong nước: phù hợp
 • Axit chuẩn độ: ≤ 0,0005 meq/g
 • Cơ sở chuẩn độ: ≤ 0,0002 meq/g
 • Axeton (GC): ≤ 0,001 %
 • Methanol (GC): ≤ 0,1 %
 • 2-Propanol (GC): ≤ 0,01 %
 • Acetone, Isopropyl Alcohol (ACS): phù hợp
 • Chất khử thuốc tím (dưới dạng O): ≤ 0,0002 %
 • Chất khử thuốc tím (ACS): tuân thủ
 • Các chất dễ cacbon hóa: tuân thủ
 • Dư lượng bay hơi: ≤ 0,001 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Ethanol absolute(C₂H₆O, Chai nhựa 2.5l) Merck 1070172511

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Ethanol absolute(C₂H₆O, Chai nhựa 2.5l) Merck 1070172511”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 64-17-5
 • Số EC: 200-578-6
 • Hill Công thức: C₂H₆O
 • Khối lượng mol: 46,07 g/mol
 • Độ tinh khiết (GC): ≥ 99,5 %
 • Danh tính (IR): phù hợp
 • Màu sắc: ≤ 10 Hazen
 • Độ hòa tan trong nước: phù hợp
 • Axit chuẩn độ: ≤ 0,0005 meq/g
 • Cơ sở chuẩn độ: ≤ 0,0002 meq/g
 • Axeton (GC): ≤ 0,001 %
 • Methanol (GC): ≤ 0,1 %
 • 2-Propanol (GC): ≤ 0,01 %
 • Acetone, Isopropyl Alcohol (ACS): phù hợp
 • Chất khử thuốc tím (dưới dạng O): ≤ 0,0002 %
 • Chất khử thuốc tím (ACS): tuân thủ
 • Các chất dễ cacbon hóa: tuân thủ
 • Dư lượng bay hơi: ≤ 0,001 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Ethanol absolute(C₂H₆O, Chai nhựa 2.5l) Merck 1070172511

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Ethanol absolute(C₂H₆O, Chai nhựa 2.5l) Merck 1070172511”