Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 286-20-4
 • Số EC: 206-007-7
 • Hill Công thức: C₆H₁₀O
 • Khối lượng mol: 98,15 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C): 0,972 – 0,973
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Epoxycyclohexane để tổng hợp (C₆H₁₀O; Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8218620250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Epoxycyclohexane để tổng hợp (C₆H₁₀O; Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8218620250”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 286-20-4
 • Số EC: 206-007-7
 • Hill Công thức: C₆H₁₀O
 • Khối lượng mol: 98,15 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C): 0,972 – 0,973
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Epoxycyclohexane để tổng hợp (C₆H₁₀O; Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8218620250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Epoxycyclohexane để tổng hợp (C₆H₁₀O; Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8218620250”