Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 120-61-6
 • Số EC: 204-411-8
 • Công thức Hill: C₁₀H₁₀O₄
 • Công thức hóa học: C₆H₄-1,4-(COOCH₃)₂
 • Khối lượng mol: 194,19 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 139 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 142 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Dimethyl terephthalate để tổng hợp (C₁₀H₁₀O₄; Chai nhựa 100 g) Merck 8081770100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Dimethyl terephthalate để tổng hợp (C₁₀H₁₀O₄; Chai nhựa 100 g) Merck 8081770100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 120-61-6
 • Số EC: 204-411-8
 • Công thức Hill: C₁₀H₁₀O₄
 • Công thức hóa học: C₆H₄-1,4-(COOCH₃)₂
 • Khối lượng mol: 194,19 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 139 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 142 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Dimethyl terephthalate để tổng hợp (C₁₀H₁₀O₄; Chai nhựa 100 g) Merck 8081770100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Dimethyl terephthalate để tổng hợp (C₁₀H₁₀O₄; Chai nhựa 100 g) Merck 8081770100”