Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 67-68-5
 • Số EC: 200-664-3
 • Công thức Hill: C₂H₆OS
 • Công thức hóa học: (CH₃)₂SO
 • Khối lượng mol: 78,13 g/mol
 • Độ tinh khiết (GC): ≥ 99,9 %
 • Danh tính (IR): phù hợp
 • Màu sắc: ≤ 10 Hazen
 • Độ axit: ≤ 0,0005 meq/g
 • Độ kiềm: ≤ 0,0002 meq/g
 • Dư lượng bay hơi: ≤ 10 mg/l
 • Nước: ≤ 0,025 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Dimethyl sulfoxide để tổng hợp DNA and peptide (C₂H₆OS, Chai thủy tinh 2.5l) Merck 1029312500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Dimethyl sulfoxide để tổng hợp DNA and peptide (C₂H₆OS, Chai thủy tinh 2.5l) Merck 1029312500”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 67-68-5
 • Số EC: 200-664-3
 • Công thức Hill: C₂H₆OS
 • Công thức hóa học: (CH₃)₂SO
 • Khối lượng mol: 78,13 g/mol
 • Độ tinh khiết (GC): ≥ 99,9 %
 • Danh tính (IR): phù hợp
 • Màu sắc: ≤ 10 Hazen
 • Độ axit: ≤ 0,0005 meq/g
 • Độ kiềm: ≤ 0,0002 meq/g
 • Dư lượng bay hơi: ≤ 10 mg/l
 • Nước: ≤ 0,025 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Dimethyl sulfoxide để tổng hợp DNA and peptide (C₂H₆OS, Chai thủy tinh 2.5l) Merck 1029312500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Dimethyl sulfoxide để tổng hợp DNA and peptide (C₂H₆OS, Chai thủy tinh 2.5l) Merck 1029312500”