Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 132-64-9
 • Số EC: 205-071-3
 • Công thức Hill: CH₈O
 • Khối lượng mol: 168,19 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 97,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): 79 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): 83 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Dibenzofuran để tổng hợp (C₁₂H₈O; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8204080005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Dibenzofuran để tổng hợp (C₁₂H₈O; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8204080005”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 132-64-9
 • Số EC: 205-071-3
 • Công thức Hill: CH₈O
 • Khối lượng mol: 168,19 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 97,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): 79 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): 83 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Dibenzofuran để tổng hợp (C₁₂H₈O; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8204080005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Dibenzofuran để tổng hợp (C₁₂H₈O; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8204080005”