Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 7080-50-4
 • Số chỉ số EC: 616-010-00-9
 • Số EC: 204-854-7
 • Lớp ACS,Reag. Ph Eur
 • Hill Công thức: C₇H₇ClNaNO₂S * 3 H₂O
 • Công thức hóa học: CH₃C₆H₄SO₂NClNa * 3 H₂O
 • Khối lượng mol: 281,69 g/mol
 • Xét nghiệm (iốt): 99,0 – 103,0 %
 • Nhận dạng (Phổ hồng ngoại): vượt qua bài kiểm tra
 • Sự xuất hiện của giải pháp: vượt qua bài kiểm tra
 • Giá trị pH (5 %; nước): 8,0 – 10,0
 • Bromua (Br): vượt qua bài kiểm tra
 • Chất không tan trong ethanol: ≤ 1,5 %
 • hợp chất ortho: vượt qua bài kiểm tra
 • Tương ứng với ACS,Reag. Ph Eur

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chloramine T trihydrate để phân tích (C₇H₇ClNaNO₂S * 3 H₂O, Chai nhựa 250g) Merck 1024260250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chloramine T trihydrate để phân tích (C₇H₇ClNaNO₂S * 3 H₂O, Chai nhựa 250g) Merck 1024260250”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 7080-50-4
 • Số chỉ số EC: 616-010-00-9
 • Số EC: 204-854-7
 • Lớp ACS,Reag. Ph Eur
 • Hill Công thức: C₇H₇ClNaNO₂S * 3 H₂O
 • Công thức hóa học: CH₃C₆H₄SO₂NClNa * 3 H₂O
 • Khối lượng mol: 281,69 g/mol
 • Xét nghiệm (iốt): 99,0 – 103,0 %
 • Nhận dạng (Phổ hồng ngoại): vượt qua bài kiểm tra
 • Sự xuất hiện của giải pháp: vượt qua bài kiểm tra
 • Giá trị pH (5 %; nước): 8,0 – 10,0
 • Bromua (Br): vượt qua bài kiểm tra
 • Chất không tan trong ethanol: ≤ 1,5 %
 • hợp chất ortho: vượt qua bài kiểm tra
 • Tương ứng với ACS,Reag. Ph Eur

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chloramine T trihydrate để phân tích (C₇H₇ClNaNO₂S * 3 H₂O, Chai nhựa 250g) Merck 1024260250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chloramine T trihydrate để phân tích (C₇H₇ClNaNO₂S * 3 H₂O, Chai nhựa 250g) Merck 1024260250”