Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 2646-38-0
  • Dạng: Chất rắn màu trắng
  • Hill Công thức: C₂₄H₃₉O₄ · Na

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chenodeoxycholic Acid, Sodium Salt (C₂₄H₃₉O₄ · Na, ống nhựa 100 gm) Merck 220411-100GM US1220411-100GM

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chenodeoxycholic Acid, Sodium Salt (C₂₄H₃₉O₄ · Na, ống nhựa 100 gm) Merck 220411-100GM US1220411-100GM”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 2646-38-0
  • Dạng: Chất rắn màu trắng
  • Hill Công thức: C₂₄H₃₉O₄ · Na

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chenodeoxycholic Acid, Sodium Salt (C₂₄H₃₉O₄ · Na, ống nhựa 100 gm) Merck 220411-100GM US1220411-100GM

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chenodeoxycholic Acid, Sodium Salt (C₂₄H₃₉O₄ · Na, ống nhựa 100 gm) Merck 220411-100GM US1220411-100GM”