Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 471-34-1
  • Số EC: 207-439-9
  • Công thức Hill: CaCO₃
  • Công thức hóa học: CaCO₃
  • Khối lượng mol: 100,09 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Calcium carbonate Certipur® Reag. US (CaCO₃, Chai thủy tinh 50g) Merck 1024100050

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Calcium carbonate Certipur® Reag. US (CaCO₃, Chai thủy tinh 50g) Merck 1024100050”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 471-34-1
  • Số EC: 207-439-9
  • Công thức Hill: CaCO₃
  • Công thức hóa học: CaCO₃
  • Khối lượng mol: 100,09 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Calcium carbonate Certipur® Reag. US (CaCO₃, Chai thủy tinh 50g) Merck 1024100050

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Calcium carbonate Certipur® Reag. US (CaCO₃, Chai thủy tinh 50g) Merck 1024100050”