Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 115-39-9
 • Số EC: 204-086-2
 • Công thức Hill: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
 • Khối lượng mol: 669,98 g/mol
 • Nhận dạng (UV/VIS-Spectrum): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ trong của dung dịch (1 g/l; ethanol): vượt qua bài kiểm tra
 • Khoảng chuyển tiếp: pH 3.0 – pH 4.6 vàng lục – xanh tím
 • Hấp thụ tối đa λ 1 max. (đệm pH 3.0): 434 – 439 nm
 • Hấp thụ cực đại λ 2 max. (đệm pH 4,6): 590 – 593 nm
 • Thông số kỹ thuật Độ hấp thụ A 1%/1cm (tối đa λ 1; 0,005 g/l; dung dịch đệm pH 3,0; vôi trên các chất khô): 350 – 400
 • Thông số kỹ thuật Độ hấp thụ A 1%/1cm (tối đa λ 2; 0,005 g/l; dung dịch đệm pH 4,6; canxi trên các chất khô): 940 – 1050
 • Hao hụt khi sấy khô (110 °C): ≤ 2 %
 • Phạm vi chuyển đổi (theo ACS): vượt qua bài kiểm tra
 • Kiểm tra độ nhạy: vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Bromophenol blue (C₁₉H₁₀Br₄O₅S, chai thủy tinh 5g) Merck 1081220005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Bromophenol blue (C₁₉H₁₀Br₄O₅S, chai thủy tinh 5g) Merck 1081220005”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 115-39-9
 • Số EC: 204-086-2
 • Công thức Hill: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
 • Khối lượng mol: 669,98 g/mol
 • Nhận dạng (UV/VIS-Spectrum): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ trong của dung dịch (1 g/l; ethanol): vượt qua bài kiểm tra
 • Khoảng chuyển tiếp: pH 3.0 – pH 4.6 vàng lục – xanh tím
 • Hấp thụ tối đa λ 1 max. (đệm pH 3.0): 434 – 439 nm
 • Hấp thụ cực đại λ 2 max. (đệm pH 4,6): 590 – 593 nm
 • Thông số kỹ thuật Độ hấp thụ A 1%/1cm (tối đa λ 1; 0,005 g/l; dung dịch đệm pH 3,0; vôi trên các chất khô): 350 – 400
 • Thông số kỹ thuật Độ hấp thụ A 1%/1cm (tối đa λ 2; 0,005 g/l; dung dịch đệm pH 4,6; canxi trên các chất khô): 940 – 1050
 • Hao hụt khi sấy khô (110 °C): ≤ 2 %
 • Phạm vi chuyển đổi (theo ACS): vượt qua bài kiểm tra
 • Kiểm tra độ nhạy: vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Bromophenol blue (C₁₉H₁₀Br₄O₅S, chai thủy tinh 5g) Merck 1081220005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Bromophenol blue (C₁₉H₁₀Br₄O₅S, chai thủy tinh 5g) Merck 1081220005”