Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Màu theo dung dịch tham chiếu màu Ph.Eur.: chất lỏng không màu
  • Xét nghiệm BF3 (đo axit): 14,0 – 16,0 %
  • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,880 – 0,895

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Boron trifluoride-methanol complex (20% solution in methanol) để tổng hợp (Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8016630100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Boron trifluoride-methanol complex (20% solution in methanol) để tổng hợp (Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8016630100”

Thông số kỹ thuật
  • Màu theo dung dịch tham chiếu màu Ph.Eur.: chất lỏng không màu
  • Xét nghiệm BF3 (đo axit): 14,0 – 16,0 %
  • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,880 – 0,895

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Boron trifluoride-methanol complex (20% solution in methanol) để tổng hợp (Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8016630100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Boron trifluoride-methanol complex (20% solution in methanol) để tổng hợp (Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8016630100”