Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 40298-71-3
 • Số EC: 254-876-6
 • Hill Công thức: C₂₁H₂₃Cl₂NO₅
 • Khối lượng mol: 440,3 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): phù hợp
 • Xoay quang học α 25/D (c=2 trong etanol): +17,5 – +22,5 °
 • Độ tinh khiết (TLC(011A)): ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(0811)): ≥ 98 %
 • Độ hòa tan (1 mmole trong 2 ml DMF): hòa tan rõ ràng

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Boc-Tyr(2,6-di-Cl-Bzl)-OH (C₂₁H₂₃Cl₂NO₅; Chai nhựa 5 g) Merck 8530420005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Boc-Tyr(2,6-di-Cl-Bzl)-OH (C₂₁H₂₃Cl₂NO₅; Chai nhựa 5 g) Merck 8530420005”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 40298-71-3
 • Số EC: 254-876-6
 • Hill Công thức: C₂₁H₂₃Cl₂NO₅
 • Khối lượng mol: 440,3 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): phù hợp
 • Xoay quang học α 25/D (c=2 trong etanol): +17,5 – +22,5 °
 • Độ tinh khiết (TLC(011A)): ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(0811)): ≥ 98 %
 • Độ hòa tan (1 mmole trong 2 ml DMF): hòa tan rõ ràng

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Boc-Tyr(2,6-di-Cl-Bzl)-OH (C₂₁H₂₃Cl₂NO₅; Chai nhựa 5 g) Merck 8530420005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Boc-Tyr(2,6-di-Cl-Bzl)-OH (C₂₁H₂₃Cl₂NO₅; Chai nhựa 5 g) Merck 8530420005”