Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 3303-84-2
 • Số EC: 221-979-2
 • Công thức Hill: C₈H₁₅NO₄
 • Khối lượng mol: 189,2 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ tinh khiết (TLC(011A)): ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(0811)): ≥ 98 %
 • Độ hòa tan (1 mmole trong 2 ml DMF): hòa tan rõ ràng

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Boc-ß-Ala-OH (C₈H₁₅NO₄; Chai nhựa 25 g) Merck 8530570025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Boc-ß-Ala-OH (C₈H₁₅NO₄; Chai nhựa 25 g) Merck 8530570025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 3303-84-2
 • Số EC: 221-979-2
 • Công thức Hill: C₈H₁₅NO₄
 • Khối lượng mol: 189,2 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ tinh khiết (TLC(011A)): ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(0811)): ≥ 98 %
 • Độ hòa tan (1 mmole trong 2 ml DMF): hòa tan rõ ràng

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Boc-ß-Ala-OH (C₈H₁₅NO₄; Chai nhựa 25 g) Merck 8530570025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Boc-ß-Ala-OH (C₈H₁₅NO₄; Chai nhựa 25 g) Merck 8530570025”